Mašan Bojić

Već duži niz godina bavi se izradom proizvoda od drveta. Takođe,radi program etno suvenira, koji vjerno oslikavaju istoriju, tradiciju i kulturu naroda Crne Gore i naroda  u našem okruženju.  Riječ je o predmetima koji su se nekada koristili u crnogorskim domaćinstvima, pa i šire. Neki od tih predmeta su kolijevka ili bešika, ralo za oranje, kolica, takozvane čivrije ili karibolnice, zatim štap za metenje masla, žban za nošenje vode i tako dalje. Nazivi ovih predmeta variraju u zavisnosti od mjesta do mjesta, i njihovim izgovorima koji su karakteristični za određeno govorno područje. Tako da se jedan isti predmet negdje naziva  žban, negdje burilo, bucat i tako dalje. Takođe se bavi i proizvodnjom  starih etno koliba, kako bi se bar preko suvenira sačuvala  uspomena na nekadašnje građevine koje su ljudi pravili i u njima živjeli. Sada se jedino mogu vidjeti na planinama i katunima Crne Gore i regiona. Njegov  koncept za dalji rad mnogo zavisi od nadležnih institucija, koje bi trebalo da se više pozabave promocijom i prodajom predmeta iz domaće radinosti , koji su mnogo bolji i kvalitetniji od predmeta koji uglavnom dolaze iz Kine i sačinjeni su od plastike, i vrlo su lošeg kvaliteta.

Njegovi  proizvodi su ekloški 100%, kao što se može i vidjeti, bez plastičnih i metalnih djelova u njima. Zbog toga djeca vole da se igraju sa tom predmetima, da ih bojaju i crtaju po njima. Svoje proizvode izbjegava da boja i lakira, i to se pokazalo vrlo interesantno turistima koji posjećuju naš kraj, jer predsatvlja autentični i čisto prirodni proizvod koji u njihovim rukama dobija neku posebnu draž i osjećaj, što se ne može reći za predmete proizvedene vještčkim putem. Kada se desi da farba svoje proizvode, to radi sa 100% ekološkim farbama, koje su dosta skupe, ali važno je da budu bezbijedne i da imaju ekološke osobine. Što se tiče same proizvodnje, mašine koje ima i koristi nijesu mnogo skupe. Svakako da mu fali još alata i mašina, da bi proizvod bio završen kompletno, pogotovo kad su u pitanju mašine za obradu ivica i slične fine radove.